Afdeling Brunssum-N

col noord

 

 

De afdeling Brunssum Noord is ontstaan uit de ziekengroep van de H. Geestparochie. Het werkgebied van deze afdeling kan globaal aangegeven worden als gelegen tussen de grens van de gemeente Onderbanken, de N276, Maastrichterstraat, Dorpstraat, Poorterstraat, Kennedylaan en Merkelbekerstraat.

In de afdeling Brunssum Noord zijn 16 vrijwilligers actief met de belangrijkste taak van de Zonnebloem, het bezoekwerk. Naast het bezoekwerk organiseert men ook nog een Paas- en Kerstviering en een ontspanningsmiddag rond Nationale Ziekendag. Deze middagen worden georganiseerd in het gemeenschapshuis Klavervier aan de Florence Nightingalestraat. Jaarlijks wordt ook nog minimaal een uitstapje per bus gemaakt. De activiteiten die in regionaal verband georganiseerd worden staan ook steeds vast op het programma.

Indien u informatie wenst over het Zonnebloemwerk in Brunssum Noord als gast of als vrijwilliger neem dan kontakt op met:

Mevrouw Jessie Schipper, telefoon 5270905.

U kunt ook een e-mail sturen naar de secretaris: erikbron@hetnet.nl

 

Activiteiten Afdeling Brunssum-Noord 2017

7 april Paasviering

11 met Dagboottocht  Geulvallei

9 september Nationale Ziekendag

15 december Kerstviering
Activiteiten Regio Carboonland 2017

Concert Jong voor Oud  8 juni 2017   aanvang 13.30  Pelgrimskerk Brunssum

Vrijwilligers avond 6 november 2017  aanvang 19.00 Oud Concordia Brunssum