Activiteit 2015-11-10 Utreiking 3 X gouden insignes afd. Schinveld

Uitreiking drie gouden insignes in de afd. Schinveld.

Op dinsdag 10-11-2015 reikte de voorzitter van het prov. bestuur Jo Quaedvlieg, de gouden insignes uit aan:
Hilde Meijers, Gertie Theunissen, Fie Joosten.
Alle drie zijn zij 25 jaar actief als vrijwilligster in de afd. Schinveld.
Namens de regio Carboonland reikte Tiny Kil een bloemetje uit.