Nieuws : Geen vaar vakantie’s 2018

Vanaf 2018 alleen nog vaarvakanties

Vanaf 2018 stopt de Zonnebloem met het landelijk aanbieden van nationale en regionale vakanties. Alleen de vaarvakanties gaan gewoon door. De Nationale Vergadering onderschreef dit voorgenomen bestuursbesluit afgelopen vrijdag met pijn in het hart.

Inkrimping van het vakantie-aanbod is echter nodig om de uitgaven en inkomsten voor 2018 en verder in balans te brengen. En om te zorgen dat de Zonnebloem een toekomstbestendige organisatie blijft. De focus komt daarbij nog meer dan nu te liggen op lokale en regionale activiteiten en de landelijke ondersteuning daarvan.

We hebben je eerder al geïnformeerd over het versoberen van het vakantie-, activiteiten- en vervoersaanbod in 2017. Dit is het gevolg van het voltooien van de besteding van de drie grote nalatenschappen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen. Daarnaast hebben we al enkele jaren te maken met structureel achterblijvende inkomsten uit fondsenwerving. We constateren dat de versobering in 2017 ontoereikend is om de uitgaven en inkomsten voor 2018 en verder in balans te brengen. Verderstrekkende keuzes zijn daarom noodzakelijk.

Zo kiezen we er dus voor om met ingang van 2018 te stoppen met het landelijk aanbieden van nationale en regionale vakanties. Alleen de nationale vaarvakanties met MPS de Zonnebloem worden voortgezet. Deze vaarvakanties zijn voor een deel van de doelgroep de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Het aantal mensen dat met ons op vakantie gaat zal dus afnemen. Uiteraard zullen we de mensen die niet meer met ons op vakantie kunnen, wijzen op andere mogelijkheden van aangepaste vakanties.

De tweede keuze die we maken is om het initiëren, organiseren en uitvoeren van onze dienstverlening voor deelnemers nog meer dan nu al gebeurt aan de plaatselijke en regionale afdelingen over te laten. Het overgrote gedeelte van onze activiteiten gebeurt daar al en is in bijzonder goede handen van onze vrijwilligers ter plaatse.

De twee keuzes leiden ertoe dat de betaalde organisatie zich gaat concentreren op de ondersteuning van vrijwilligers op lokaal en regionaal niveau en zal inkrimpen. Zo kunnen we structureel besparen op de uitgaven met zo min mogelijk consequenties voor het merendeel van onze deelnemers en ontstaat er nieuw perspectief.

De Nationale Vergadering is van plan om op 18 maart 2017 definitief met de gemaakte keuzes in te stemmen.