Nieuws Interne finaciering

INTERNE FINANCIERING

Het plan voor een nieuwe vorm van interne financiering binnen de Zonnebloem wordt bijgesteld. Daartoe hebben de Nationale Vergadering en het Nationaal Bestuur woensdag 21 september besloten. De extra tijd wordt gebruikt om op detailniveau goed te kijken naar de vragen en bezwaren die in het land leven.

Of zoals voorzitter Godfried Barnasconi het verwoordt: “Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.” Het eerste concept op hoofdlijnen van het nieuwe financieringsplan heeft de afgelopen tijd veel reacties teweeggebracht. Een teken dat het leeft en besturen en vrijwilligers aan ’t hart gaat. In het meer uitgewerkte plan dat op woensdag 21 september in de Nationale Vergadering werd besproken, zijn veel bezwaren, suggesties en argumenten verwerkt. Toch willen het bestuur en de Nationale Vergadering nu extra tijd nemen om het plan in detail nog beter uit te werken. En om het draagvlak binnen de vereniging te vergroten.

Het idee om na te denken over een betere onderlinge verdeling van ‘ons’ geld stamt uit de kgotla-bijeenkomsten in 2012, waar vele duizenden vrijwilligers meepraatten over de toekomst van de Zonnebloem. Interne financiering werd één van de vijf speerpunten in het meerjarenplan 2014-2018. Hoe kunnen we ons geld nog beter verdelen en, daarmee samenhangend, de solidariteit en samenwerking verbeteren? Zodat we met ons geld nog meer kunnen bereiken voor mensen met een lichamelijke beperking. Directeur Noud van Rooij sprak tijdens een ‘rondje Nederland’ begin dit jaar met 1.850 bestuursvrijwilligers over deze vragen. Alle ideeën over interne financiering, samenwerking en solidariteit uit deze bijeenkomsten zijn verwerkt in een eerste concept ‘Samenwerken en solidaire inzet van financiële middelen’. Een eerste opzet dus in hoofdlijnen.

Storm
De Nationale Vergadering reageerde in juni jl. positief op dit idee op hoofdlijnen en gaf opdracht om het verder uit te werken. Maar nog voordat er een uitgewerkt plan lag, kwam er een storm van reacties op gang. Soms met begrip, soms boos en soms verontwaardigd. Maar vooral met argumenten waarom het nieuwe financieringsplan zó niet zou kunnen. Vaak hele valide argumenten en logische conclusies.

Kou uit de lucht
Dat het eerste concept op hoofdlijnen zoveel kritiek en vaak ook emotionele reacties heeft opgeroepen, is jammer. Een voordeel is wel dat alle bezwaren, suggesties en argumenten nadrukkelijk konden worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan. Heel veel kou lijkt daarmee al uit de lucht. Toch hebben het Nationaal Bestuur en de Nationale Vergadering op 21 september besloten extra tijd te nemen. Om het uitgewerkte plan in detail nog beter uit te werken. En vooral ook om het draagvlak binnen de vereniging te vergroten