nieuws AVG

51859675 - portrait of camera headed man in suit as security concept

De Zonnebloem regio Carboonland zal eventuele foto’s en video’s alleen gebruiken voor presentatie doeleinden van wat deze regio allemaal organiseert voor onze deelnemers en leden.

Heeft u hier bezwaar tegen meldt dit dan bij onze webmaster

website@regiocarboonland.nl