Activiteit 2018-11-08 Gezellige middag afdeling Oirsbeek-Jabeek-Bingelrade-Doenrade

Gezellige middag Bingelrade op 8 november 2018. 

2

Tijdens de vrijwilligers van mei werd het werkgroepje samengesteld dat de organisatie zou voorbereiden. In verband met ervaring vorig jaar was al besluit genomen om dit in het Ontmoetings Centrum te Bingelrade te organiseren. Ook was al besloten om het duo
Proeme Poasje uit te nodigen. Het Duo kon in 2017 niet optreden in verband met ziekte van een van de twee. Het wekgroepje bestond uit Jose, Annemie, Wilma, Mia/Betsie en Paula.Het draaiboek van 2017 werd door Wilma omgeschreven en alle afspraken werden hierin vastgelegd.3

De gasten uit de dorpen werden uitgenodigd en de deelnemers lijst samengesteld. Er was nogal concurrentie van andere activiteiten in de dorpen, maar uiteindelijk konden de vrijwilligers toch vele deelnemers ontvangen.     De voorbereidingen waren getroffen, oa de fraai bloemstukjes gemaakt door Finy. Pronkstuk op de mooi aangeklede tafels en na afloop werden deze verloot onder de gasten.Op de dag zelf liep de zaal snel vol. De gasten werden door vrijwilligers welkom geheten en de jassen per dorp in de garderobe opgehangen.

Buiten en binnen waren er ook vlaggen en Banners geplaatst van de 1Zonnebloem. Meteen was er gezelligheid en werd snel bijgepraat en nieuwe contacten gelegd. Op de dag zelf waren er 12 vrijwilligers actief, Waaronder Christien een mogelijk nieuwe vrijwilliger uit Jabeek.Na het openingswoord door de voorzitter en het voorstellen van het Proeme Poasje duo werd formeel begonnen. De gasten hadden toen al koffie of thee met vla ontvangen.

De versnaperingen, zie hiernaast, werden in de pauze uitgedeeld.  Het duo trad op met een zeer gevarieerd programma van voordracht, sketches en zang. De sfeer zat er meteen goed in.4

Er was alle tijd om te ontspannen en te genieten. Na twee optreden van 1 uur en de pauze werd het duo bedankt en kreeg een geweldig verdiend applaus.  Daarna werd overgegaan naar de verloting en als afsluiting kregen alle gasten nog het traditionele glaasje advocaat met slagroom.

Het programma en de dag was prima en zeker voor herhaling vatbaar in 2019. Dank aan het duo Proeme Paosen, de gasten en de vrijwilligers.

6