Nieuws Parade 2020— Gecanceld—

Onderwerp: Middagvoorstellingen Parade Brunssum

Brunssum, maart 2020

Geachte heer / mevrouw,

In de periode van 10 t/m 15 juli a.s. wordt in Brunssum weer het grote folklorefestival

”Parade Brunssum” georganiseerd.

Als vanouds staat de Parade voor verbroedering en verdraagzaamheid. Met het thema

“Discover the Dance” luidt het festival in 2020 een periode van vernieuwing in. Ze laten niet alleen de ontwikkeling van folklore door de jaren heen zien, maar ook de ontwikkeling naar de huidige tijd.

Dit gebeurt met meer moderne dansvormen die vaak wel een oorsprong in folklore hebben.

Aan het festival wordt deelgenomen door honderden deelnemers uit alle werelddelen. Meer informatie over dit festival kunt u vinden op www.paradebrunssum.nl.

In het kader van dit festival zullen er op maandag 13 juli, dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli a.s.  in samenwerking met de regio Carboonland van de Zonnebloem speciale middagvoorstellingen plaatsvinden voor zieken, gehandicapten en senioren.

Er is ook deze keer gekozen voor een kleinschalige accommodatie die geschikt is voor mensen met een fysieke beperking. In de zaal is een hoog podium zodat de voorstellingen goed te volgen zullen zijn.

De middagvoorstellingen zullen georganiseerd worden in de Brikke Oave, Lindeplein 7 in Brunssum.

In deze zaal is plaats voor maximaal 380 bezoekers per voorstelling. Dit is mede afhankelijk van het aantal mensen dat in rolstoel de voorstelling wil bezoeken. De zaal is via een lift goed bereikbaar voor rolstoelen en er zijn invalidentoiletten aanwezig.

Van 13.00 uur tot 15.30 uur kan er genoten worden van folkloristische dansen en zang en muziek uit de deelnemende landen.

Voor de bezoekers aan deze middag geldt een speciale entreeprijs van € 8,– per persoon.

Gasten die een rolstoel gebruiken dienen deze zelf mee te nemen.

Wanneer u een middagvoorstelling wilt bezoeken dan kunt u zich via bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk tot 15 juni aanmelden op  onderstaand adres.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer

NL78 RABO 0171 7650 87 van NVZ Regio Carboonland.

Wij verzoeken u om bij uw betaling goed de naam van de afdeling waarvoor de kaarten bestemd zijn te vermelden om misverstanden te voorkomen.

Indien u vragen heeft aan onze penningmeester, dhr. L. Janssen, dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-55714459 of via e-mail: louisstreuper@hotmail.com.

Na ontvangst van uw aanmelding en de betaling van de verschuldigde entreegelden zullen de entreekaarten omstreeks 1 juli verstuurd worden.

U ontvangt dan ook nadere informatie over de bereikbaarheid van de Brikke Oave en over parkeergelegenheid in de buurt van de Brikke Oave.

Mocht u nog nadere informatie wensen dan kunt u zich ook wenden tot onderstaand adres.

Wij hopen veel senioren, zieken en gehandicapten te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke Zonnebloemgroet,

Erik Bron,

Voorzitter Werkgroep Zonnebloemvoorstellingen

Parade Brunssum 2020