Activiteit 2022-4-4

Zonnebloem Beekdaelen-Zuid huldigt jubilarissen

Op 4 april j.l. heeft de Zonnebloem Beekdaelen-Zuid 2 jubilarissen gehuldigd.

Wilma Kirkels uit Wijnandsrade en Wies Luijten uit Vaesrade. Wilma is 25 jaar vrijwilliger en Wies 40 jaar vrijwilliger.  Hun inspanningen voor de Zonnebloemafdeling Beekdaelen- Zuid werden beloond met extra aandacht tijdens een speciale avond. Na een korte persoonlijke toespraak van afdelingsvoorzitter Jos Florakx, werden de insignes opgespeld en de oorkondes uitgereikt. Het opspelden was voor rekening van de kersverse vrijwilliger Rinie Beckers, en de oorkondes weren uitgereikt door dhr. Ernst Olfen, voorzitter van de regio Carboonland. Daarna werden de jubilarissen uitgebreid gefeliciteerd door de aanwezige vrijwilligers. Onder het genot van een drankje werd er nog gezellig gekletst.

Wilma en Wies van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie tomeloze inzet voor de Zonnebloem

https://www.youtube.com/watch?v=Tkfdf5dTUxo