Afdeling Amstenrade

COL Amstenrade

                          

Op de vergadering van 9 januari 1976 werd besloten om aan te sluiten bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem. De groep vrijwilligers, die in samenwerking met de kerk de oudere en eenzame mensen ondersteunden, werd opgeheven. Dhr Henssen, toenmalig districtshoofd van de Zonnebloem, werd uitgenodigd om uitleg te geven over alle ins- en outs van de Zonnebloem. Hij zorgde er tevens voor dat de nieuw op te richten afdeling Amstenrade, 150 fl. startsubsidie kreeg

In de huidige afdeling Amstenrade zijn 25 vrijwilligers actief variërend van huisbezoeken tot het organiseren van diverse activiteiten voor de oudere, zieke en eenzame mensen uit Amstenrade. Er is een nauw contact met het verzorgingshuis Elvira waar ook de jaarlijkse ziekendag georganiseerd wordt. Regionale, provinciale en landelijke dagen die door de Zonnebloem georganiseerd worden staan ook op het programma van activiteiten. Tevens is er een afdeling welfare in onze vereniging, die iedere donderdag activiteiten organiseert. Onderstaand overzicht laat zien dat de afdeling Amstenrade een actieve en springlevende afdeling is.

Wilt U meer informatie over de Zonnebloem afdeling Amstenrade neem dan contact op met:

Mevr. Henny Huisman, tel. 046-4422341 of stuur een e-mail: hlmhuisman@ziggo.nl

 

Data activiteiten Zonnebloem Amstenrade 2018

 

  • Dinsdag           20 februari       20.00 uur         Jaarvergadering, Koeteleboet
  • Dinsdag           29 mei             10.00 uur          Boottocht i.s.m. afd. Treebeek
  • Zondag            24 juni             14.00 uur         Vrijwilligers dag
  • Mei- Juni:                                                            Lotenverkoop
  • Donderdag      23 augustus     13.30 uur        IJs eten.
  • Zaterdag          08 september   10.00 uur       Bloemetje brengen zieken
  • Zondag            09 september   10.30 uur       Nationale zieken dag, brunch
  • Dinsdag           23 oktober       13.30 uur        Herfsttour
  • Dinsdag           18 december    16.00 uur       Kerstviering met KBO in Oud                                                                                   Dorp.

Activiteiten Regio Carboonland 2018

Jong voor Oud, 5 juni. Aanvang 13.30 uur Pelgrimskerk Treebeek

Vrijwilligersavond 5 november. Aanvang 19.00 uur Concordia Brunssum