Afdeling Amstenrade

COL Amstenrade

                          

Op de vergadering van 9 januari 1976 werd besloten om aan te sluiten bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem. De groep vrijwilligers, die in samenwerking met de kerk de oudere en eenzame mensen ondersteunden, werd opgeheven. Dhr Henssen, toenmalig districtshoofd van de Zonnebloem, werd uitgenodigd om uitleg te geven over alle ins- en outs van de Zonnebloem. Hij zorgde er tevens voor dat de nieuw op te richten afdeling Amstenrade, 150 fl. startsubsidie kreeg

In de huidige afdeling Amstenrade zijn 25 vrijwilligers actief variërend van huisbezoeken tot het organiseren van diverse activiteiten voor de oudere, zieke en eenzame mensen uit Amstenrade. Er is een nauw contact met het verzorgingshuis Elvira waar ook de jaarlijkse ziekendag georganiseerd wordt. Regionale, provinciale en landelijke dagen die door de Zonnebloem georganiseerd worden staan ook op het programma van activiteiten. Tevens is er een afdeling welfare in onze vereniging, die iedere donderdag activiteiten organiseert. Onderstaand overzicht laat zien dat de afdeling Amstenrade een actieve en springlevende afdeling is.

Wilt U meer informatie over de Zonnebloem afdeling Amstenrade neem dan contact op met:

Mevr. Henny Huisman, tel. 046-4422341 of stuur een e-mail: hlmhuisman@ziggo.nl

 

Data activiteiten Zonnebloem Amstenrade 2017:

 

  • Zondag 08 januari              11.00 uur    H. Mis/Nieuwjaarsreceptie
  • Dinsdag 23 mei                   11.00 uur    BBQ  gasten en vrijwilligers.
  • Donderdag 24 augustus    13.30 uur    IJs eten.
  • Zondag 10 september        10.30 uur    Nationale zieken dag, brunch.
  • Dinsdag 10 oktober           13.30 uur    Artiestenmiddag i.s.m. afd.Treebeek.
  • Dinsdag 19 december      16.00 uur    Kerstviering i.s.m. KBO

 

Activiteiten Regio Carboonland 2017

Concert Jong voor Oud  8 juni 2017   aanvang 13.30  Pelgrimskerk Brunssum

Vrijwilligers avond 6 november 2017  aanvang 19.00 Concordia Brunssum

 

Interregionale activiteiten 2017.

 

WMC, organisatie regio Landgraaf/Kerkrade. Datum nog niet bekend