Activiteit 2011-07-02 25 jarig bestaan Regio Brunssum

Zonnebloem regio Brunssum bestaat 25 jaar

Op 2 juli a.s. viert de regio Brunssum van de Nationale Vereniging de Zonnebloem het 25 jarig bestaansfeest. Tot voor 25 jaar was de Zonnebloem hoofdzakelijk actief in het centrum van Brunssum. Midden tachtiger jaren besloten de parochies in Treebeek en Brunssum Noord hun ziekendiensten om te zetten in Zonnebloemafdelingen. Dit bood toen de mogelijkheid om in Brunssum te komen tot een regionale afdeling van de Zonnebloem.
De Zonnebloem biedt zieken en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen en sociaal isolement te doorbreken door huisbezoek, excursies, evenementen en vakanties. Samenwerken en overleg voeren met vrijwilligers, meedenken bij het ontwikkelen van het beleid en richting geven aan de koers van de vereniging, ontwikkelen van nieuwe activiteiten die aansluiten bij de wensen van de doelgroep, behoren tot het takenpakket van de regionale afdeling. Daarnaast liggen ook uitdagingen op het gebied van contacten onderhouden met het bedrijfsleven, gemeente en de lokale pers.
De regionale afdeling organiseert verder ook een aantal grotere evenementen. Zo wordt er jaarlijks een toneelvoorstelling en/of artiestenmiddag, een winkelochtend en een dagboottocht georganiseerd. Tweejaarlijks is de regio verantwoordelijk voor de organisatie van een vakantieweek waaraan dan door ca 24 zieken en gehandicapten uit Brunssum kan worden deelgenomen.

Feest
Het 25 jarig bestaan wordt op 2 juli gevierd met een feestmiddag voor alle gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem in Brunssum. In d’r Brikke-oave wordt een gevarieerd programma geboden waaraan medewerking wordt verleend door de Licomband, Gilbert Petit en het duo Oetgesjloape.
Tijdens deze middag wordt ook stilgestaan bij het feit dat Mia Gommans-Degens 25 jaar deel uitmaakt van het regio bestuur, aanvankelijk als penningmeester en sinds 1988 als voorzitter.
Voor Mia betekent dit echter ook tevens het afscheid want statutair is Mia niet meer herkiesbaar voor een bestuursfunctie. Na afloop van de feestmiddag, rond de klok van 17.00 uur is er in de omloop van d’r Brikke-oave dan ook nog de gelegenheid om Mia persoonlijk de hand te drukken bij gelegenheid van haar jubileum en afscheid.

Overdracht voorzitters hamer

verslag Feestmiddag 2 juli 2011  deel 1

verslag Feestmiddag 2 juli deel 2

 

 

 

Geschiedenis Regio Brunssum

https://www.youtube.com/watch?=UUpfdxEEYwvOKXonR4Xd_Keg&v=OZCwHY5Migo

 

Afscheids receptie Mia Gommans