Activiteit 2011-04-19 Paasviering Brunssum-Centrum

Verslag – Paasviering Brunssum – Centrum – 19-04-2011

Dinsdag 19 april was er weer de traditionel paasviering, dit jaar starte we met een gebedsdienst die geleid werd door diaken pastoraalwerker Marianne Boselie deze dienst werd mede verzorgd door het koor Aurora onder leiding van Josee Brouwers .Verder werd in deze paasviering de goude insige uitgereikt aan mevrouw Lies Janssen voor 25 jaar vrijwilligster, enkelen bestuursleden hielden een toespraak waarin ook werd ingegaan op de werkzaamheden van LIes.