Afdeling Beekdaelen Zuid (Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade)

col Nuth

In het begin van het jaar 1971 werd door mej. Tielemans, leidster van het Maatschappelijk Werk in Nuth, het initiatief opgevat om in Nuth te komen tot de oprichting van een afdeling Zonnebloem.
Op 3 mei 1971 kwam dhr. Hensen districtsleider van de Zonnebloem Limburg, naar Nuth om te spreken over de Zonnebloem hetgeen resulteerde in de daadwerkelijke oprichting van de afdeling Nuth.
Momenteel zijn 37 vrijwilligers actief bezig met het Zonnebloemwerk. Het bezoeken van gasten behoort tot hun hoofdtaak.
Daarnaast organiseert de afdeling Nuth diverse activiteiten voor hun gasten waar de hulp van de vrijwilligers onontbeerlijk is. Er wordt ook deelgenomen aan activiteiten die door de regionale afdeling wordt georganiseerd.
Wilt u meer informatie over de Zonnebloem afdeling Beekdaelen Zuid (Nuth) neem dan contact op met:
Ans vandewal 045 5241506    a.vandewal@ziggo.nl

Activiteiten afdeling Nuth- Vaesrade-Wijnandsrade 2023