Koninklijke onderscheiding 2020-04-24

Mevrouw M.P.J. (Mariet) Ackermans (66) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Verbeek-Ackermans is sinds 1999 lid van Zonnebloem Brunssum Centrum als vrijwilliger. In 2003 is zij bestuurslid geworden, een functie die ze nog steeds bekleedt. In de periode 2010-2018 fungeerde zij als voorzitter. 
Van 1987 tot 2012 boden mevrouw Ackermans en haar gezin onderdak aan twee pleegkinderen via Xonar Pleegzorg. Een kind woonde van zijn 7e tot 18e levensjaar bij mevrouw Ackermans, het andere pleegkind van haar 3e tot 16e levensjaar. Eén kind kreeg opnieuw een thuis geboden bij het gezin Ackermans toen het na het 18e levensjaar minder goed ging.

Ook hebben Mariet Ackermans en haar gezin van 2006 tot 2015 vier kinderen via Rubicon Jeugdzorg in hun gezin opgenomen. Van deze vier kinderen werden twee broertjes gezamenlijk opgevangen.
Daarnaast is mevrouw Ackermans bewindvoerder (sinds 2007) en mantelzorger (sinds 2015) van haar neef die een lichamelijke en verstandelijke beperking heeft. Zij regelt alle zorg en ondersteuning die hij nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Vervolg 3-7-2020