Afdeling: Beekdaelen -Centraal

De Zonnebloemafdelingen Schinnen Puth Sweikhuizen, en Oirsbeek, Bingelrade, Doenrade en Jabeek hebben na meerdere vergaderingen de stap genomen om als een afdeling verder te gaan. De fusie wordt 1-1-2021 gestart in januari 2021. Klinkt heel eenvoudig, maar er waren wel wat hobbels te nemen. Dat hebben we in goed overleg samen gedaan. Weliswaar wordt deze afdeling qua omtrek groot, maar qua activiteiten blijft ieder kerkdorp, haar eigen activiteiten doen.

Groot voordeel is, dat we nu minder problemen hebben met bestuurders.  Wat een groot probleem is in bijna iedere Zonnebloem afdeling. Het vinden van bestuurders en vrijwilligers.

We zien 2021 positief tegemoet. En gaan er vanuit , dat we een fijne samenwerking  zullen hebben.

ll