Afdeling Amstenrade

COL Amstenrade

                          

Op de vergadering van 9 januari 1976 werd besloten om aan te sluiten bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem. De groep vrijwilligers, die in samenwerking met de kerk de oudere en eenzame mensen ondersteunden, werd opgeheven. Dhr Henssen, toenmalig districtshoofd van de Zonnebloem, werd uitgenodigd om uitleg te geven over alle ins- en outs van de Zonnebloem. Hij zorgde er tevens voor dat de nieuw op te richten afdeling Amstenrade, 150 fl. startsubsidie kreeg

In de huidige afdeling Amstenrade zijn 25 vrijwilligers actief variërend van huisbezoeken tot het organiseren van diverse activiteiten voor de oudere, zieke en eenzame mensen uit Amstenrade. Er is een nauw contact met het verzorgingshuis Elvira waar ook de jaarlijkse ziekendag georganiseerd wordt. Regionale, provinciale en landelijke dagen die door de Zonnebloem georganiseerd worden staan ook op het programma van activiteiten. Tevens is er een afdeling welfare in onze vereniging, die iedere donderdag activiteiten organiseert. Onderstaand overzicht laat zien dat de afdeling Amstenrade een actieve en springlevende afdeling is.

Wilt U meer informatie over de Zonnebloem afdeling Amstenrade neem dan contact op met:

Mevr. Henny Huisman, tel. 046-4422341 of stuur een e-mail: hlmhuisman@ziggo.nl

Data activiteiten Zonnebloem Amstenrade 2023

 

Activiteitenoverzicht 2023